Gaming Gear, cấu hình phần cứng máy tính, thiết bị chơi Game Gearvn