Lịch phát sóng K+1 hôm nay và ngày mai chi tiết nhất 

Thời gian Chương trình Nội dung
00:00 Phim trinh thám ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP07
00:43 Phim trinh thám ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP08
00:44 Phim trinh thám ĐỘI TUẦN TRA 19-2/19-2 S4, EP08
01:30 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP290

 

02:00 Phim phiêu lưu BÁO ỨNG/PUNISHED
03:31 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP567
04:00 Phim TAM NHÂN HÀNH/THREE
04:01 Phim TAM NHÂN HÀNH/THREE
05:29 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP289
05:30 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP289
06:00 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP567
06:30 Phim tâm lý THÁNH ĐỊA/KINGDOM S3, EP05
07:21 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP77
07:30 Phim tâm lý SÚT/VICTORY
08:52 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
09:00 Giải trí sở thích CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD/CELEBRITY SCOOP, EP290
09:31 Phim tâm lý LUẬT CỦA JULIEN/JULIEN’S LAW
11:11 Giải trí sở thích CLIP CA NHẠC/MUSIC CLIP
11:16 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP77
11:30 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP568
12:00 Phim tình cảm ĐOẠN KẾT BẤT NGỜ/NOT ANOTHER HAPPY ENDING
13:40 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP77
14:00 Phim tâm lý THÁNH ĐỊA/KINGDOM S3, EP05
14:51 Giải trí sở thích LÊN ĐÈN/LIGHTS ON, EP77
15:00 Phim phiêu lưu BÁO ỨNG/PUNISHED
16:32 Tạp chí điện ảnh PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO/WEEKLY FILMS AND STARS, EP568
 
16:59 Phim tình cảm MA KIA, TỚI ĐÂY!/BRING IT ON, GHOST, EP03
18:00 Phim phiêu lưu CÂU CHUYỆN LÝ TIỂU LONG/BIRTH OF THE DRAGON
19:46 Quảng cáo HẬU TRƯỜNG "SONG LANG"/BEHIND THE SCENES "SONG LANG" 01
20:06 Phim phiêu lưu KẺ BÁO THÙ/DEAD MAN DOWN
22:07 Phim tâm lý THÁNH ĐỊA/KINGDOM S3, EP06
22:59 Phim tâm lý TỪNG BƯỚC MỘT/ONE THING AT A TIME

(Lịch phát sóng kênh K+1 ngày hôm nay có thể thay đổi so với dự kiến)

Chia sẻ