C&B là gì? Ý nghĩa của C&B với mỗi nhân viên trong công ty như thế nào?

C&B là gì? C&B là một bộ phận quyết định đến thu nhập hàng tháng của bạn và cá khoảng thu, thưởng bất thường khi đạt KPI, vậy những người C&B là ai cùng tìm hiểu ngay ở bài viết này nhé?

C&B là gì? Ý nghĩa của C&B với mỗi nhân viên trong công ty như thế nào?

C&B là gì?

C&B là một bộ phận  của phòng nhân sự một công ty được biết tắt bởi: C là Compensation – bồi thường và B là Benefit – lợi ích, phúc lợi, đây là bộ phận mang lại cho bạn những bất ngờ nhất và hàng tháng bạn nói chung cũng yêu thích khi lương thưởng của mình cao đúng không noà? C&B quyết định mọi vấn đề liên quan đến lương và thưởng của các thành viên trong công ty. 

Hiện tại thì nhiều công ty ở Việt Nam không có bộ phận C&B riêng thì C&B có thể được kế toán đảm nhiệm và thực thi các công việc (trừ lương, trừ thưởng, cộng lương thưởng bla bla…) 

Ý nghĩa của C&B đối với mỗi nhân viên trong công ty như thế nào? 

C&B có ý nghĩa rất lớn với mọi nhân viên trong công ty bởi họ là một trong những người đi sát cùng bạn quyết định vận mệnh sự sống của bạn, nói nôm na là người chăm lo đồng tiền cho bạn. 

C&B là gì? Ý nghĩa của C&B với mỗi nhân viên trong công ty như thế nào?

Vai trò của C&B trong doanh nghiệp hiện nay: 

  • Đây là bộ phận mang lại sự hoạt động hiệu quả cho công ty (có thưởng có phạt phân minh) 
  • Đưa ra chính sách nhằm tăng năng suất hiệu quả công việc thông qua thưởng và phúc lợi. 
  • Đưa ra chính sách giữ chân nhân tài, bồi dưỡng nhân sự, kéo người tài về với doanh nghiệp. 

C&B  làm gì trong doanh nghiệp hoặc tổ chức

  • Xây dựng hình thức trả lương và bảng lương theo từng vị trí.
  • Chính sách tiền lương, phù lợi và khen thưởng trong doanh nghiệp.
  • Dựa trên hiệu quả công việc, xây dựng phúc lợi thông qua lương  thưởng (con số lương) 

Bộ phận C&B là bộ phận hoạt động thầm lặng nhưng vẫn rất công tâm trong doanh nghiệp để thúc đẩy doanh nghiệp bay cao bay xa. 

Có thể bạn quan tâm: 

Viết một bình luận