Nhà mạng Viettel đã chuyển sim 11 số sang sim 10 số thành công và hiện nay có các đầu số Viettel mới nhất hiện nay 2021 là đầu số nào? Tranggame.net sẽ tổng hợp danh sách các đầu số Viettel mới nhất 2018 để bạn nắm rõ để sử dụng dịch vụ Viettel tốt nhất (gọi nội mạng, ngoại mạng…) tránh bị cước phí cao khi không biết đầu số mà vẫn gọi ngoại mạng.

Hiện nay nhà mạng Viettel đang sở hữu 12 đầu số cho di động và 21 đầu số điện thoại cố định, Fax, Home Phone trong đó gồm 4 đầu số 10 số : 096, 097, 098, 086  và 8 đầu số cho thuê bao Viettel 11 số: 0162,, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167,0168, 0169.

Danh sách các đầu số Viettel mới nhất hiện nay

Bảng tổng hợp các đầu số mạng Viettel mới nhất hiện nay 2021

Số TT Đầu số cố
định, Fax, Home Phone
Đầu số Viettel di động 2G, 3G Đầu số tổng
đài Viettel
Giải đáp
1 625 096 Tổng đài 1060 Thông tin Kinh tế-Xã Hội
2 626 097 Tổng đài 1062 Y tế, Chăm sóc sức khỏe
3 627 098 Tổng đài 1066 Việc làm
4 628 086 Tổng đài 1069 Pháp Luật, Thể Thao
5 629 032
6 633 033
7 664 034
8 665 035
9 666 036
10 667 037
11 668 038
12 669 039
13 220 03966
14 221
15 222

16

223

17

224

18

246

19

247

20

248

21

249

Danh sách các đầu số Viettel mới nhất 2021 sau khi chuyển sang 10 số 

  • Đầu số Viettel 10 số: 096, 097, 098.
  • Đầu số Viettel 0162 đổi thành đầu 032
  • Đầu số Viettel 0163 đổi thành đầu 033
  • Đầu số Viettel  0164 đổi thành đầu 034
  • Đầu số Viettel 0165 đổi thành đầu 035
  • Đầu số Viettel 0166 đổi thành đầu 036
  • Đầu số Viettel 0167 đổi thành đầu 037
  • Đầu số Viettel 0168 đổi thành đầu 038
  • Đầu số Viettel 0169 đổi thành đầu 039

Đến đây có thể bạn đã biết được rõ các đầu số Viettel 2021 hiện nay rồi đúng không nào? Chúc các bạn may mắn.

Xem thêm: Cách kiểm tra số điện thoại Viettel

Chia sẻ