Đhs là gì bạn có biết không? Bạn đang là tín đồ Facebook và thường xuyên thấy cộng đồng hay lan truyền một hành động hay một trào lưu hay độc trên các diễn đàn MXH lớn như VOZ, tinhte chẳng hạn. Trong đó có từ: ĐHS là gì? Bạn có hiểu từ đhs là gì không? Đây là một trong những cái lò tiếng “bậy bạ”

Đhs là gì ? Ý nghĩa của từ đhs trên Facebook là gì?

ĐHS là gì ? Ý nghĩa của từ dhs là gì trên cộng đồng Facebook? 

Từ đhs chính là viết tắt của những chữ cái đầu trong cùm từ: “Đéo hiểu sao” hoặc có thể hiểu “Không hiểu sao”, khi dùng từ này để tỏ thái độ không hiểu một cái gì cả “đéo hiểu sao”

Một số từ đồng nghĩa với từ ĐHS này:

  • Đhn: Đéo hiểu nổi, Đéo hiểu nữa
  • Đhs: Đéo hiểu sao
  • Tđn: Thế đéo nào

Bây giờ thì bạn có thể hiểu được từ ĐHS là “đéo hiểu sao” là như thế nào rồi đúng không nào?

Cùng tìm hiểu thêm một số từ trên Facebook mà chắc bạn muốn:

Chia sẻ