EU ban hành Đạo luật mới nhằm định hình Internet
quânQuân Kít
Theo luật mới, EU có thể buộc các nền tảng Amazon, Google, Apple và Meta phải “mở rào”, chống độc quyền trước năm 2024.
01/11/2022 17:00
Nguồn: Lagvn

Xem thêm  Cách lưu ảnh chụp màn hình dưới dạng PDF trên Windows 11
Chia sẻ