Facebook cũng trích ra 7,65 triệu đô la để bảo vệ COO Sheryl Sandberg, tăng từ 4,37 triệu đô la vào năm 2019.

Không có gì lạ khi các giám đốc điều hành cấp cao có vệ sĩ hoặc thậm chí là an ninh cá nhân bao gồm nhiều nhóm được chỉ định để giữ an toàn cho họ. Và như một báo cáo mới từ các điểm nổi bật của Protocol, công ty đang gây tranh cãi, bạn càng có nhiều khả năng chi tiêu để giữ thông tin cho các giám đốc điều hành đó.

Facebook đã chi 31 triệu cho việc bảo mật thông tin của CEO Mark Zuckerberg

Năm 2020, Facebook đã chi 23,44 triệu USD cho chi tiết bảo mật của người sáng lập kiêm CEO Mark Zuckerberg. Đó là mức tăng gần 3 triệu đô la so với năm trước và chúng ta không thể quên rằng năm 2020 là năm của đại dịch, nơi các vụ đóng cửa và đặt hàng tại nhà diễn ra phổ biến.

Facebook cũng trích ra 7,65 triệu đô la để bảo vệ COO Sheryl Sandberg, tăng từ 4,37 triệu đô la vào năm 2019.

Tổng giám đốc của Google, Sundar Pichai cần 5,4 triệu USD cho việc bảo mật thông tin của mình. Sau đó, nó thực sự sụp đổ, vì chi tiết đắt nhất tiếp theo là 2,06 triệu đô la từ Lyft để giữ an toàn cho người đồng sáng lập và chủ tịch của nó.

Facebook đã chi 31 triệu cho việc bảo mật thông tin của CEO Mark Zuckerberg 2

Về đại dịch, một số người tin rằng nó có thể thực sự chịu trách nhiệm cho việc tăng mức phí bảo mật so với năm 2019. Kent Moyer, người quản lý bảo mật cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và khách hàng công nghệ của World Protection Group, nói với Protocol rằng khách hàng của ông nhận thấy sự gia tăng các mối đe dọa vào năm 2020 có thể là do tự cô lập. “Nếu ai đó hơi lập dị một chút, họ sẽ trở nên lập dị rất nhiều,” Moyer nói.

Xem thêm  NextX AI bắt tay với Astrocast nhà điều hành vệ tinh tại AsiaTech x Singapore

Nguồn: Lagvn

Chia sẻ