Game Truy Kích Trung Quốc lậu, Truy kích Lậu Đồ Khủng Full Vcoin