Lịch phát sóng THVL2 hôm nay, ngày mai | Đài Truyền Hình Vĩnh Long 2
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay ngày 5/12/2018

THVL2 (2018-12-05)   00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.27 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.68 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ - Phần 2 04:15 Phim truyện Ấn...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay ngày 4/12/2018

THVL2 (2018-12-04)   00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.67 02:45 Sân khấu cải lương: Bỏ vợ - Phần 1 04:15 Phim truyện Ấn...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay ngày 3/12/2018

THVL2 (2018-12-03)   00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.25 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.66 02:45 Cải lương: Mộc Quế Anh dâng cây 04:15 Phim truyện Ấn Độ: Vợ...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay ngày 2/12/2018

THVL2 (2018-12-02)   00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.24 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.65 02:45 Sân khấu cải lương: Mạnh Lệ Quân -...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 30/11/2018

THVL2 (2018-11-30)   00:15 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2- T.22 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.63 02:45 Sân khấu cải lương: Công tử si tình 04:15 Phim truyện...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 29/11/2018

THVL2 (2018-11-29)   00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.21 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.62 02:45 Sân khấu cải lương: Chuyện tình mùa nước...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 28/11/2018

THVL2 (2018-11-28)   00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.20 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.61 02:45 Sân khấu cải lương: Lỡ nhịp cầu duyên 04:15 Phim...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 27/11/2018

THVL2 (2018-11-27)   00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.19 01:15 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.60 02:45 Sân khấu cải lương: Hai dòng sữa mẹ 04:15 Phim...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 25/11/2018

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 25/11/2018 THVL2 (2018-11-25)   00:20 Thế giới trước 0G 00:35 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.17 01:45 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.58 02:30 Sân khấu...
Lịch phát sóng đài THVL2 hôm nay và ngày mai

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 24/11/2018

Lịch phát sóng đài THVL2 ngày 24/11/2018 THVL2 (2018-11-24)   00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - P.2 - T.16 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.57 02:00 Sân khấu...