Teamfight Tactics Chế độ trò chơi Autobattler mới của League of Legends

league of legends teamfight tactics

Teamfight Tactics được chơi trên một bảng với nhiều không gian hình lục giác (TrangGame sẽ tạm gọi đây là Bàn Cờ). Bàn cờ được chia thành hai nửa, một bên tấn công và một bên phòng thủ. Mỗi trận đấu được chia thành các vòng và các các người chơi …

Đọc TiếpTeamfight Tactics Chế độ trò chơi Autobattler mới của League of Legends