LMHT: Jax bất ngờ bị khắc chế bởi một con bài Hỗ trợ theo một cách không ai ngờ
Hoàng ThuậnNguyễn Hoàng Thuận
Dù rất mạnh tại vị trí Đường trên nhưng Jax lại bất ngờ bị khắc chế bởi một con bài Hỗ trợ theo một cách không ai ngờ đến
04/02/2023 17:00
Nguồn: Lagvn

Xem thêm  Cha sốc nặng khi con gái lấy gần 500 triệu đồng để nạp Genshin
Chia sẻ