LMHT: Vừa được rework, Aurelion Sol lại gặp ngay lỗi game tương đối nghiêm trọng
sonlagSơn Xéo Xắc
Một lỗi mới vừa được thánh bug Vandiril phát hiện về phiên bản Ác Long Thượng Giới mới này.
04/02/2023 11:00
Nguồn: Lagvn

Xem thêm  Samurai Shodown VNG chính thức ra mắt trước tại Thái Lan
Chia sẻ