Nguồn: Cafebiz.vn

Nguồn: Lagvn

Xem thêm  D.G.PALS: Legends Beta 2.0 bao gồm những thay đổi chú ý
Chia sẻ