Nguyên nhân sự cố chân kết nối RTX 4090 bốc cháy được báo cáo gần đây được tiết lộ
quânQuân Kít
Nguyên nhân xảy ra sự cố không chỉ liên quan đến kết nối 12VHPWR.
28/10/2022 18:30
Nguồn: Lagvn

Xem thêm  Cốc Cốc và ứng dụng giao tiếp The Coach hợp tác đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp
Chia sẻ