Sau khi tiếp quản Twitter, Elon Musk sa thải hàng loạt lãnh đạo cấp cao
quânQuân Kít
Twitter có thể “nhận được” nhiều thay đổi dưới sự lãnh đạo của Musk.
28/10/2022 10:30
Nguồn: Lagvn

Xem thêm  Trung Quốc bắt đầu chiến dịch loại bỏ 50 triệu máy tính ngoại nhập
Chia sẻ