Techinasia: Cho rằng giao đồ ăn ở Việt Nam “không bao giờ có lãi”, Baemin Việt Nam thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm nhân sự
Nguồn: Cafebiz.vn

Xem thêm  Việt Nam đang đứng ở đâu trên BXH tốc độ mạng của thế giới?
Chia sẻ