TPM thực sự có thể được tìm thấy trong nhiều loại thiết bị khác nhau, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào PC trong bài viết này.

TPM 2.0 là gì?

TPM là viết tắt của Trusted Platform Module và nhiệm vụ của nó là bảo vệ dữ liệu được sử dụng để xác thực PC của bạn đang sử dụng. TPM thực sự có thể được tìm thấy trong nhiều loại thiết bị khác nhau, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào PC trong bài viết này.

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10

Các chip TPM rất hữu ích, từ góc độ bảo mật toàn hệ thống và đó là thứ mà Microsoft cảm thấy cần phải có trên Windows 11.

TPM có hai phiên bản, bao gồm 1.2 và 2.0. Loại thứ hai là loại bảo mật hơn và đó là loại bộ xử lý TPM bạn sẽ cần cho Windows 11.

Cách kiểm tra xem TPM có trên Windows 10 của bạn

  • Mở Settings
  • Nhấp vào System.
  • Nhấp vào About.
  • Trong phần “Related settings”, nhấp vào tùy chọn BitLocker settings.

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 2

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 3

  • Trong phần “TPM Manufacturer Information”, hãy kiểm tra Phiên bản thông số kỹ thuật để xác nhận chip là version 2.

Cách bật tính năng TPM 2.0

Bước 1: Nhấp Settings Update & Security Recovery.

Bước 2: Ở mục Advanced startup, bấm Restart now.

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 4

Bước 3: Chọn Troubleshoot Advanced options UEFI Firmware settings (lưu ý nếu bạn dùng BIOS cũ, thì sẽ có thể không sử dụng được, đó là lúc bạn cần boot thẳng vào BIOS). Chọn Restart.

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 5

Bước 4: Mở trang cài đặt bảo mật (security).

Xem thêm  Thông số kỹ thuật và hình ảnh rò rỉ của Samsung Galaxy S22 Ultra trước thềm ra mắt

Bước 5: Chọn Trusted Platform Module (TPM) và nhấn Enter

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 6

Bước 6: Chuyển trạng thái qua Enabled và nhấn Enter.

TPM 2.0 là gì? Cách kích hoạt TPM 2.0 trên Windows 10 7

Bước 7: Thoát cài đặt UEFI. Xác nhận các thay đổi để khởi động lại máy tính.

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: Lagvn

Chia sẻ